Tin tức

Ra mắt sách Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Thứ bảy, 11/05/2024 - 06:47

Lamdongtv.vn - UBMTTQVN tỉnh tổ chức lễ giới thiệu và ra mắt cuốn sách “ Lịch sử MTTQVN tỉnh Lâm Đồng” giai đoạn 1930 – 2022. Cuốn sách được hoàn thiện sau thời gian 3 năm triển khai, với nhiều lần tổ chức hội thảo góp ý, với sự tham gia tích cực, trách nhiệm, tâm huyết của lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng,

 lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ cùng các nhà nghiên cứu khoa học, các ban ngành, đoàn thể cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
 


 
Đây là công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu về công tác Mặt trận của tỉnh. Cuốn sách chứa thông tin căn bản về quá trình hình thành, phát triển, tái hiện hệ thống tổ chức và kết quả hoạt động, vai trò của MTTQVN ở Lâm Đồng qua các thời kỳ lịch sử; Qua đó làm rõ những đóng góp của Mặt trận trong việc vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh qua các thời kỳ.

Cuốn sách gồm 5 chương gắn với từng giai đoạn lịch sử từ khi thành lập Đảng 1930 đến giai đoạn 2020. Tái hiện sinh động, chính xác, cơ bản bức tranh lịch sử 90 năm của MTTQVN tỉnh qua nhiều giai đoạn lịch sử, khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, vai trò, vị trí quan trọng của Mặt trận trong tập hợp, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Dịp này MTTQVN tỉnh cũng đã trân trọng tặng sách “ Lịch sử MTTQVN tỉnh Lâm Đồng” giai đoạn 1930 – 2020 cho các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo UBMTT1VN qua các thời kỳ cũng như lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh./.
 
 Văn Thê

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa