Tin tức

​Bảo Lâm ra mắt mô hình văn hoá cồng chiêng gắn với phát triển du lịch

Thứ sáu, 24/05/2024 - 06:45

Lamdongtv.vn - Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Bảo Lâm tổ chức ra mắt mô hình sinh hoạt văn hoá cồng chiêng gắn với phát triển du lịch của đồng bào dân tộc Mạ tại xã Lộc Tân.
Mô hình sinh hoạt văn hoá cồng chiêng gắn với phát triển triển du lịch của đồng bào dân tộc Mạ tại xã Lộc Tân được thực hiện theo lộ trình của Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lâm Đồng năm 2024.Câu lạc bộ văn hóa cồng chiêng xã Lộc Tân được thành lập với 30 thành viên. Các thành viên trong câu lạc bộ sẽ là nòng cốt trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại địa phương, truyền dạy, xây dựng lực lượng kế cận trong việc bảo tồn và phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng. Thông qua việc thành lập câu lạc bộ sẽ góp phần bảo tồn các loại hình văn hóa dân gian của người Mạ như các làn điệu dân ca, dân vũ, ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, các nghi lễ, lễ hội... tạo ra sân chơi lành mạnh và là nơi sinh hoạt cho cộng đồng các dân tộc Mạ trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Bảo Lâm nói riêng.Bên cạnh việc duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ cho những lễ hội, sự kiện quan trọng của bản làng, câu lạc bộ hướng tới mục tiêu khai thác, phát triển phục vụ du lịch cộng đồng để có thêm nguồn lực hoạt động, vừa nâng cao đời sống, thu nhập cho các thành viên. Dịp này, Sở VHTT;DL đã tặng cho câu lạc bộ 1 bộ chiêng và 30 bộ trang phục truyền thống tạo điều kiện cho CLB sinh hoạt, tập luyện, giao lưu biểu diễn.
 
ĐÌNH DỰ - TT VHTT-TT Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa