Tin tức

​Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt hơn 898,4 nghìn tỷ đồng

Thứ ba, 04/06/2024 - 07:34

Lamdongtv.vn - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong 5 tháng đầu năm 2024, ngân sách nhà nước ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng


   

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5/2024 ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 bằng 52,8% dự toán năm.Trong đó, thu nội địa tháng 5 ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 757,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán năm và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 116,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.Bên cạnh đó, trong tháng 5 cả nước còn có 6.749 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 18,8% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023.
 
PHÒNG THỜI SỰ

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa