Tin tức

Diện tích sản xuất có giá trị thấp dưới 50 triệu đồng/ha còn 5%

Thứ năm, 18/06/2020 - 09:34

(Lamdongtv.vn) - Hiện nay giá trị sản xuất bình quân trên từng đơn vị diện tích Lâm Đồng 185 triệu đồng/ha/năm (tăng 40 triệu đồng), giảm hơn 29.000 ha diện tích sản xuất dưới 50 triệu đồng/ha so với năm 2015

Có được kết quả trên là nhờ Lâm Đồng ứng dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Lâm Đồng cũng đặt ra mục tiêu, đến năm 2025, đạt giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích trung bình 220 triệu đồng/ha/năm, diện tích nông nghiệp công nghệ cao đạt 25% diện tích canh tác trong đó diện tích nông nghiệp thông minh đạt 1.000 ha; diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ đạt 1.600 ha. Thực hiện chuyển đổi giống cây trồng, cải tạo diện tích kém hiệu quả để giảm diện tích có giá trị sản phẩm dưới 50 triệu đồng/ha/năm xuống còn 5% diện tích canh tác.
Mai An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)