QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Thứ tư, 25/10/2023 - 14:03

Pháp luật và Đời sống (25/10/2023)

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên trong tình hình mới /- Trao đổi với anh Ndu Ha Biên - Phó bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng /- Trích đoạn Tiểu phẩm của đơn vị huyện Lạc Dương: Tôn trọng quyền tự do cá nhân

Thứ năm, 19/10/2023 - 19:57

Kinh tế hội nhập (19/10/2023)

Thông tin kinh tế /- Sản xuất xanh - Giải pháp phát triển bền vững

Thứ tư, 18/10/2023 - 19:50

An toàn giao thông (18/10/2023)

Tăng cường công tác tuần tra đêm /- Đưa luật giao thông tới trường học /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông

Thứ tư, 18/10/2023 - 19:50

Tài chính Ngân hàng (18/10/2023)

Thông tin Tài chính Ngân hàng /- Cát Tiên giải ngân trên 78 tỷ đồng cho vay hộ nghèo /- Đức Trọng - Đơn Dương trao thưởng 'Hóa đơn may mắn' /- Trao đổi với ông Đinh Đức Trí - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà

Thứ ba, 17/10/2023 - 21:36

Đảng trong cuộc sống (17/10/2023)

Ghi nhận ở Chi bộ cơ quan Huyện ủy Lâm Hà /- Đạ Đờn - Điểm sáng về công tác lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi

Thứ hai, 16/10/2023 - 20:05

Quốc phòng toàn dân (16/10/2023)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Cựu chiến binh Di Linh hợp tác, chia sẻ, đồng thuận cùng phát triển

Chủ nhật, 15/10/2023 - 18:54

Rừng và cuộc sống (tháng 10/2023)

Thông tin quản lý, bảo vệ rừng /- Giữ rừng ở cộng đồng thôn Kala Towng Gu /- Chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Lâm Đồng

Chủ nhật, 15/10/2023 - 12:25

Dân vận khéo (15/10/2023)

Thoát nghèo nhờ nuôi gà thả vườn kết hợp nuôi gà trống thiến /- Phụ nữ K' Ho liên kết sản xuất cà phê sạch /- Trao đổi với bà Cil Bri - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng

Thứ bảy, 14/10/2023 - 21:02

Nông thôn mới (14/10/2023)

Nông dân Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới /- Nâng cao vai trò nông dân trong tình hình mới /- Trao đổi với ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng

Thứ năm, 12/10/2023 - 22:03

Kinh tế hội nhập (12/10/2023)

Thông tin kinh tế /- Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp /- Trao đổi với bà Phạm Thị Nhâm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa