QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Thứ ba, 28/06/2022 - 20:12

Đảng trong cuộc sống (28/06/2022)

Nông nghiệp Lâm Đồng chuẩn bị cho cuộc cách mạng 4.0 /- Nông dân cần gì để tiếp cận cuộc cách mạng 4.0? /- Để cuộc cách mạng 4.0 phát huy hiệu quả

Thứ năm, 23/06/2022 - 19:48

Đại đoàn kết (06/2022)

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở khu dân cư /- Hiệu quả từ mô hình "tuyến đường tự quản an toàn giao thông" /- Trao đổi với ông K' Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Lâm Hà

Thứ năm, 23/06/2022 - 19:45

Cải cách hành chính kỳ I tháng 06/2021

Giải pháp nào để nâng cao tỷ lệ BHXH - BHYT? Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội sẽ có những giải đáp gì về vấn đề này?

Thứ năm, 23/06/2022 - 18:59

Kinh tế hội nhập (23/06/2022)

Thông tin kinh tế /- Tập trung nâng cao chất lượng, đẩy mạnh xuất khẩu /- Khởi nghiệp từ cây xanh

Thứ tư, 22/06/2022 - 18:53

An toàn giao thông (22/06/2022)

Nhìn lại công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022 /- Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông

Thứ ba, 21/06/2022 - 18:51

Đảng trong cuộc sống (21/06/2022)

Hỗ trợ tạo việc làm với người dân thành thị /- Duy trì và mở rộng việc làm đến với nông dân /- Đòn bẩy trong khôi phục kinh tế

Thứ hai, 20/06/2022 - 20:48

Quốc phòng toàn dân (20/06/2022)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Học tập và làm theo Bác trong quân đội

Chủ nhật, 19/06/2022 - 19:20

Cải cách hành chính kỳ II tháng 05/2021

Thách thức lao động phi nông nghiệp ở Đức Trọng. Lãnh đạo huyện Đức Trọng giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đền này ra sao?

Thứ bảy, 18/06/2022 - 19:16

Pháp luật và Đời sống 18/06/2022

Chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 6.2022 /- Đưa luật về cơ sở /- Để buôn làng no ấm bình yên

Thứ tư, 15/06/2022 - 18:10

Dân vận khéo (15/06/2022)

Người nữ tu sống "tốt đời, đẹp đạo" /- Tấm lòng thiện nguyện vì dân /- Trao đổi với ông Ngô Văn Đức - Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa