QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Chủ nhật, 30/07/2023 - 13:29

Lao động và Công đoàn tháng 7/2023

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 29/07/2023 - 09:35

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đài Phát Thanh - Truyền Hỉnh Lâm Đồng

Thứ ba, 11/07/2023 - 10:36

Đảng trong cuộc sống (11/07/2023)

Nửa chặng đường thực hiện nghị quyết 22 /- Thách thức đặt ra /- Sự đồng lòng và quyết tâm

Thứ ba, 04/07/2023 - 10:35

Đảng trong cuộc sống (04/07/2023)

Những đổi thay ở bộ phận một cửa huyện Đơn Dương /- Ấn tượng trong CCHC ở một thị trấn /- Tiền đề quan trọng trong xây dựng chính quyền số

Thứ hai, 03/07/2023 - 18:34

Quốc phòng toàn dân (03/07/2023)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Đại đội thiết giáp thực hiện tốt công tác kỹ thuật

Thứ tư, 14/06/2023 - 19:49

An toàn giao thông (14/06/2023)

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20 /- Nỗ lực ngăn ngừa tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông

Thứ sáu, 09/06/2023 - 19:03

Đảng trong cuộc sống (13/06/2023)

HIện thực hóa đề án 06 - Không quản ngại khó khăn /- Sự tiện ích và hài lòng /- Tháo gỡ 'Điểm nghẽn' triển khai đề án 06

Thứ sáu, 09/06/2023 - 08:34

Đại đoàn kết (12/06/2023)

Người giúp cộng động xích lại gần nhau hơn /- Tôn giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc

Thứ hai, 05/06/2023 - 16:57

Đảng trong cuộc sống (06/06/2023)

Xây dựng nền hành chính vì dân phục vụ /- Dịch vụ Bưu chính công ích - Yếu tố quan trọng của nền hành chính số /- Chỉ số Par Index - Mục tiêu mới, nhiệm vụ mới

Thứ tư, 31/05/2023 - 18:23

An toàn giao thông (31/05/2023)

Thi công chậm ảnh hưởng đến lưu thông /- Những vấn đề đặt ra trong quản lý bảo trì đường bộ /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa