QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Thứ tư, 22/06/2022 - 18:53

An toàn giao thông (22/06/2022)

Nhìn lại công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022 /- Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông

Thứ ba, 21/06/2022 - 18:51

Đảng trong cuộc sống (21/06/2022)

Hỗ trợ tạo việc làm với người dân thành thị /- Duy trì và mở rộng việc làm đến với nông dân /- Đòn bẩy trong khôi phục kinh tế

Thứ hai, 20/06/2022 - 20:48

Quốc phòng toàn dân (20/06/2022)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Học tập và làm theo Bác trong quân đội

Chủ nhật, 19/06/2022 - 19:20

Cải cách hành chính kỳ II tháng 05/2021

Thách thức lao động phi nông nghiệp ở Đức Trọng. Lãnh đạo huyện Đức Trọng giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đền này ra sao?

Thứ bảy, 18/06/2022 - 19:16

Pháp luật và Đời sống 18/06/2022

Chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 6.2022 /- Đưa luật về cơ sở /- Để buôn làng no ấm bình yên

Thứ tư, 15/06/2022 - 18:10

Dân vận khéo (15/06/2022)

Người nữ tu sống "tốt đời, đẹp đạo" /- Tấm lòng thiện nguyện vì dân /- Trao đổi với ông Ngô Văn Đức - Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Thứ tư, 15/06/2022 - 18:10

An toàn giao thông (15/06/2022)

Phòng chống tác hại của rượu, bia còn nhiều thách thức /- Nâng cao chất lượng đăng kiểm xe cơ giới /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông

Thứ tư, 08/06/2022 - 17:34

An toàn giao thông (08/06/2022)

Nâng cao chất lượng công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông /- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông

Chủ nhật, 29/05/2022 - 20:01

Cải cách hành chính kỳ I tháng 05/2021

Những khó khăn, vướng mắc gì tại khu Công nghiệp Phú Hội, Đức Trọng? Làm thế nào để quỹ đất tại khu công nghiệp này được đưa vào đầu tư đúng tiến độ?? Lãnh đạo quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng sẽ giải đáp như thế nào quanh những vấn đề này???

Thứ năm, 26/05/2022 - 17:57

Kinh tế hội nhập (26/05/2022)

Thông tin kinh tế /- Nâng cao năng suất chất lượng trong doanh nghiệp thực phẩm /- Nông sản mở rộng thị trường xuất khẩu

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa