Tin tức

Vốn đầu tư Chương trình xây dựng NTM năm 2020

Thứ năm, 04/06/2020 - 08:49

(Lamdongtv.vn) - HĐND tỉnh vừa ban hành nghị quyết phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng kinh phí là 58,7 tỷ đồng

Trong đó, phân bổ cho hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm là 17,4 tỷ đồng. Hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển nhân lực hợp tác xã trên 2,6 tỷ đồng; hỗ trợ chương trình xây dựng và phát triển mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) là 5 tỷ 50 triệu đồng. Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất hệ thống thông tin truyền thông cơ sở, hỗ trợ vệ sinh môi trường, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các xã NTM nâng cao, kiểu mẫu 5,8 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn ngân sách tiếp tục hỗ trợ nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM, hỗ trợ tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ NTM, hỗ trợ truyền thông trên 1,3 tỷ đồng.
Song song đó, hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng, vận hành công trình sau đầu tư trên địa bàn các xã là 10 tỷ 375 triệu đồng…. Đặc biệt, hỗ trợ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025 là 15 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn cần thiết trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, từng bước sắp xếp các hình thức tổ chức, sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân địa phương./.
Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa