Tin tức

Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 16/07/2020 - 10:05

(Lamdongtv.vn) - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với thành phố Đà Lạt tổ chức hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Lạt

Theo kế hoạch, việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất và được thực hiện trực tiếp tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Việc lấy ý kiến được thực hiện theo một trong hai hình thức: Phân công cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình tại các thôn, khu dân cư hoặc tổ chức cuộc họp khu dân cư, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình. Các nội dung lấy ý kiến gồm 2 mức đánh giá: “Hài lòng”, “Chưa hài lòng” và “Lý do chưa hài lòng” đối với bộ câu hỏi liên quan đến kết quả xây dựng nông thôn mới.
Kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 63% số hộ gia đình của xã, phường trên địa bàn thành phố với trên 27.000 hộ dân được lấy ý kiến. Thời gian triển khai từ nay đến hết 27/7/2020, sau đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ rà soát, tổng hợp gửi UBND tỉnh hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận thành phố Đà Lạt hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.
Tại hội nghị, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã trao đổi, chia sẻ một số thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Lạt./.
Hoàng Ái

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa