Tin tức

Triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021

Thứ ba, 19/01/2021 - 19:45

(Lamdongtv.vn) - Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Khoa học - Công nghệ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Dự hội nghị có hơn 200 cán bộ, công nhân viên chức thuộc Sở và các chi cục trực thuộc và các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Năm 2020, hoạt động Khoa học và  Công nghệ đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng của các ngành kinh tế chủ lực, lợi thế của tỉnh và giải quyết các vấn đề cấp thiết của địa phương trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ, xã hội nhân văn v.v…Nhất là việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho nông dân ứng dụng vào đời sống, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.
Trong đó, xây dựng chuyển giao 17 quy trình kỹ thuật cho hàng trăm lượt nông dân, ứng dụng, đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn VietGap cho 113 cơ sở sản xuất nông nghịệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và xác lập quyền các nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ đối với 28 nhãn hiệu, trong đó có 23 nhãn hiệu đã được chứng nhận. Các phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ cũng được duy trì hàng năm và ngày càng mở rộng các đối tượng tham gia, công nhận hơn 3 nghìn 400 sáng kiến khoa học công nghệ. Hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ bước đầu phát huy vai trò cầu nối, gắn kết hoạt động khoa học và công nghệ với sản xuất kinh doanh. Nguồn qũy khoa học và công nghệ tiếp nhận quản lý và triển khai đã góp phần hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp, phát huy hiệu quả sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường.…

Trong năm 2021, ngành khoa học và công nghệ Lâm Đồng sẽ tập trung đẩy mạnh gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với nhu cầu ứng dụng của các doanh  nghiệp; triển khai áp dụng và quản lý truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên địa  bàn tỉnh; hướng dẫn thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp; phát triển các hoạt động ươm tạo công nghệ và thương mại hóa các nghiên cứu khoa học công nghệ ..v..v 
Thùy Dương

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)