TIỀNG DÂN TỘC

Thứ ba, 09/06/2020 - 08:59

Thời sự tiếng Chu ru (09/06/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 06/06/2020 - 06:59

Thời sự tiếng Kơ Ho (06/06/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 04/06/2020 - 08:50

Thời sự tiếng Kơ Ho (04/06/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 02/06/2020 - 09:03

Thời sự tiếng Chu ru (02/06/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 30/05/2020 - 10:19

Thời sự tiếng Kơ Ho (30/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 28/05/2020 - 09:24

Thời sự tiếng Kơ Ho (28/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 26/05/2020 - 07:03

Thời sự tiếng Chu ru (26/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 23/05/2020 - 15:35

Thời sự tiếng Kơ Ho (23/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 21/05/2020 - 08:16

Thời sự tiếng Kơ Ho (21/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 19/05/2020 - 09:16

Thời sự tiếng Chu ru (19/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Hoàn thiện mô hình kinh doanh cho ý tưởng khởi nghiệp

(Lamdongtv.vn) - Sở khoa học và Công Nghệ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp đơn vị thường trực tổ chức chương trình khởi nghiệp Quốc gia, Hội đồng cố vấn khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tổ chức khóa đào tạo “Hoàn thiện mô hình kinh doanh cho ý tưởng khởi nghiệp”