Tin tức

Quán triệt, triển khai Quyết định số 90 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Thứ ba, 21/03/2023 - 07:37

(Lamdongtv.vn) - Tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quyết định số 90 của Ban Bí thư và đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Quyết định số 90 của Ban Bí thư về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố; đồng thời đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Quân ủy Trung Ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Nội chính Trung ương, đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Lâm Đồng, có ông Trần Đình Văn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội đoàn thể, Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố.

 
Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 90 của Ban Bí thư; quán triệt Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nghe báo cáo đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

 
Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, lực lượng Công an nhân dân luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, trong đó: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm nghiêm túc, kịp thời; có nhiều giải pháp quan trọng, toàn diện để triển khai thực hiện Nghị quyết số 12. Tổ chức bộ máy Công an nhân dân tiếp tục được kiện toàn tinh, gọn, mạnh theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; xây dựng đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, làm cơ sở, hành lang pháp lý cho hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Ở Cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày càng được hoàn thiện, toàn diện, sát thực tiễn. 
 

 
Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ ban, ngành Trung ương cùng các địa phương đã tham luận, làm rõ kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, đồng thời kiến nghị liên quan đến công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã biểu dương những kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, đồng thời khẳng định, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị là nghị quyết chuyên đề về một ngành, lĩnh vực nhưng đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, khoa học, bài bản trong hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị toàn lực lượng Công an nhân dân quyết tâm thực hiện khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; nghiên cứu xây dựng và triển khai quyết liệt, hiệu quả 27 đề án hiện đại hóa các hệ lực lượng Công an nhân dân, danh mục các dự án đầu tư đến năm 2030 và 63 đề án của công an địa phương về xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…/.
 
Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa