Tin tức

Đam Rông huy động 484 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 07/01/2021 - 07:17

(Lamdongtv.vn) - Để hoàn thành các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong năm 2020, huyện Đam Rông đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện các dự án tại địa phương

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng Nông thôn mới năm 2020 của huyện Đam Rông là trên 4 trăm 84 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương gần 94 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh 128 đồng; Ngân sách huyện 51 tỷ đồng; Vốn tín dụng là trên 210 tỷ đồng và vốn huy động cộng đồng dân cư đóng góp gần 500 triệu đồng. Từ các nguồn kinh phí nêu trên, huyện Đam Rông đã tập trung đầu tư các hạng mục, công trình như: đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, hỗ trợ sản xuất, xây dựng các mô hình giảm nghèo... Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Nông thôn mới, hiện nay địa phương đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đạ R’sal và Rô Men, các xã Phi Liêng và Đạ K’Nàng đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn của huyện./.

Quang Hoạt

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa