Tin tức

Lâm Đồng: đẩy mạnh xây dựng khu dân cư tiêu biểu kiểu mẫu

Thứ ba, 28/12/2021 - 07:10

(Lamdongtv.vn) - ​Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh không ngừng phát động mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng lòng xây dựng “khu dân cư tiêu biểu”, “khu dân cư kiểu mẫu”


Lâm Đồng hiện có 1.376 thôn, tổ dân phố. Năm 2021, toàn tỉnh đăng ký xây dựng 296 khu dân cư tiêu biểu, 213 khu dân cư kiểu mẫu. Sau khi Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đánh giá, thẩm định đã công nhận 193 khu dân cư tiêu biểu và 85 khu dân cư kiểu mẫu; nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 661 khu dân cư tiêu biểu và 214 khu dân cư kiểu mẫu. Để có được kết quả đó, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, đồng hành cùng Mặt trận, các tổ chức thành viên, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, hào hứng với sức lan tỏa sâu rộng đến tận hộ gia đình, thôn, tổ dân phố.
Qua đó, giúp người dân nhận thức đầy đủ việc xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu là phục vụ chính mình, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, hình thành ý thức bảo vệ môi trường, các giá trị văn hóa truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chấp hành tốt các quy ước, hương ước, pháp luật, hình thành nét văn hóa cộng đồng nông thôn mới, đô thị văn minh./. 

Thế Hạnh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa