Tin tức

Hội thảo khoa học trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

Thứ tư, 17/04/2024 - 06:07

Lamdongtv.vn - Trường đại học Đà Lạt tổ chức hội thảo khoa học vai trò của trường đại học Đà Lạt trong phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên. Tham dự đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành, cùng các nhà nghiên cứu khoa học của Trường đại học Đà Lạt.
Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Trường đại học Đà Lạt cho biết: Vùng Tây Nguyên có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

 Phát triển Tây Nguyên nhanh và bề vững là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước và là nhiệm vụ xuyên suốt , trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của địa phương trong vùng và cả nước. Trong giai đoạn phát triển mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay,Trường đại học Đà Lạt xác định sứ mệnh của mình là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của khu vực Tây nguyên, Duyên Hải Nam Trung bộ và cả nước.

Vì vậy hội thảo là diễn đàn quan trọng để các giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia được trao đổi, thảo luận về vai trò của Trường đại học Đà Lạt với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung, nhằm định hướng cho giai đoạn phát triển mới của nhà trường đem lại những cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho địa phương và cả nước.

Buổi hội thu hút được trên 30 bài báo cáo tham luận tiêu biểu được chia làm 2 phần với các nội dung như: Vai trò của Trường đại học Đà Lạt gắn liền với các nội dung, mục tiêu Nghị quyết 23 của Trung ương về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và phần 2 là các báo cáo khoa học giới thiệu các công trình, kết quả nghiên cứu, minh chứng làm nổi bật vai trò của Trường đại học Đà Lạt trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên./.
BT: Minh Hiên

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa