Tin tức

Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng

Thứ năm, 16/07/2020 - 10:08

(Lamdongtv.vn) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn chuyển đổi và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

Nội dung này được tập huấn cho đại diện lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban, bộ phận hành chính, một cửa tại các Sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn chi tiết về cấu trúc, cách thức xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, trong đó, chú trọng những điểm mới của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008 gồm 10 phần: Phạm vi; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định ngữ; bối cảnh của tổ chức; vai trò của lãnh đạo; hoạch định; hỗ trợ; hoạt động; đánh giá hoạt động; cải tiến. Phương pháp xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gồm 3 bước cơ bản: Chuẩn hóa, quy trình hóa xây dựng các thủ tục dạng văn bản; ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; kiểm soát và cải tiến hệ thống…Từ đó nhằm giúp các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nâng cao chỉ số cải cách hành chính một cách hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn một cách đồng bộ ./.
Bích Thảo

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)