Tin tức

Nghiệm thu đề tài phòng chống thiên tai do khí tượng thuỷ văn gây ra

Thứ sáu, 17/07/2020 - 07:07

(Lamdongtv.vn) - Sở KHCN tiến hành nghiệm thu đề tài "đánh giá công tác phòng chống thiên tai có nguồn gốc từ khí tượng thuỷ văn xảy ra trước năm 2015 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"

Đây là đề tài được UBND tỉnh, Sở KHCN tỉnh giao cho Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng thực hiện từ năm 2018 nhằm mục đích tăng cường công tác phòng chống thiên tai đối với các vùng thường xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh. Thông qua đề tài đã đánh giá được các loại hình thiên tai có nguồn gốc khí tượng thuỷ văn và công tác phòng chống trong giai đoạn trước năm 2015; phân cấp được độ rủi ro thiên tai cho 7 loại hình thiên tai cơ bản xảy ra trên địa bàn tỉnh; dự báo được xu thế của 4 loại hình thiên tai có nguồn gốc khí tượng thuỷ văn có khả năng xuất hiện trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Theo đánh giá, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở giúp các nhà quản lý xây dựng các giải pháp, chiến lược phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả ngăn ngừa và ứng phó với các hiểm hoạ của thiên tai, giảm thiểu mức độ thiệt hại cho KT-XH tại tỉnh Lâm Đồng.
Thành Nam

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)