Tin tức

Triển khai công tác nội vụ 2019

Thứ tư, 16/01/2019 - 08:53

(Lamdongtv.vn) - Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ. Dự hội nghị về phía Trung ương có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông K’ Mark - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Phan Văn Đa - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương
Theo đó, năm 2018, ngành Nội vụ đã triển khai đạt nhiều kết quả cao trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được tăng cường, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong Bộ, cơ quan ngang Bộ. Các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với nhau và với cơ quan của Đảng theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. 
Công tác quản lý, sử dụng biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền .... được thực hiện nghiêm theo quy định; công tác tinh giản biên chế, CCHC tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng; công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ, hội, quỹ ... được tăng cường. Với phương châm hành động của năm là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin” ngành Nội vụ đề ra với 5 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành và 6 giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. 
Trong đó, các Bộ ngành cần quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tăng cường công tác  thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch; tăng cường xử lý công việc bằng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy; cải tiến chế độ hội họp thông qua ứng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, thông tin về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ, đẩy mạnh xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ.
Thảo Trang

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng