Tin tức

Hội thảo Cách mạng Tháng mười Nga và con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam

Thứ ba, 07/11/2017 - 08:40

(Lamdongtv.vn) - Ngày 7/11, tại Tp Đà Lạt, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo khoa học: Từ Cách mạng Tháng mười Nga đến Cách mạng tháng 8 và con đường giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tham dự hội thảo có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các ngành, trường cao đẳng, đại học, các nhà khoa học, và các nhà nghiên cứu…
Báo cáo đề dẫn hội thảo khẳng định, cách đây 100 năm, ngày 7/11/1917 đã nổ ra cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng mười Nga, một sự kiện lịch sử, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, tiếp sức cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, từ đó nhiều đảng cộng sản và công nhân ở các nước đã ra đời, hình thành một phong trào quốc tế sâu rộng khắp năm châu. Theo tiếng gọi của Cách mạng tháng mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là sau hơn 30 năm đổi mới, đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và kiên định, kiên trì tiến hành từng bước vững chắc công cuộc đổi mới toàn diện. Trên cơ sở những vấn đề đặt ra, gần 40 tham luận tại hội thảo đã tập trung vào 3 nhóm vấn đề cốt lõi, đó là: Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại Cách mạng Tháng mười Nga năm 1917; ý nghĩa đặc biệt, ảnh hưởng to lớn và quá trình vận dụng khoa học, sáng tạo những giá trị và kinh nghiệm của Cách mạng tháng mười đối với Cách mạng Việt Nam; bài học của cách mạng tháng mười đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế. 

Lịch sử, ý nghĩa Cách mạng tháng mười Nga là sự kiện lịch sử, không chỉ đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, đối với Việt Nam cuộc cách mạng này mang ý nghĩa to lớn, đặc biệt đã vạch đường cho việc xác lập con đường giải phóng dân tộc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm Người đi tìm đường cứu nước.
 
Cách mạng tháng mười Nga đã tròn một thế kỷ, nhưng thực tiễn lịch sử vẫn nguyên giá trị và ý nghĩa thời đại. Từ cuộc cách mạng này là minh chứng sinh động, tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Để không quên và nhớ về lịch sử, việc giáo dục lịch sử với các thế hệ là cần thiết. Nội dung này được các tham luận tại hội thảo đề cập.
Bên cạnh đó, nhiều tham luận cũng đề cập nội dung về lý luận xây dựng Đảng kiểu mới của Lê Nin với xây dựng chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh nghiệm Cách mạng tháng mười Nga về Bảo vệ chính quyền cách mạng; vấn đề ánh sáng, giá trị sức sống, những kinh nghiệm và xung lực từ Cách mạng tháng mười Nga; bài học khủng hoảng, sụp đổ của Đông Âu, của Liên Xô và cả những bài học kinh nghiệm trong cải cách, đổi mới hiện nay trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá cao các tham luận, đồng thời đề nghị sau Hội thảo các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng tháng 10 Nga với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; không ngừng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn; Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, cán bộ đủ năng lực phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; chăm lo đời sống nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc./.
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD 23.345 23.255
AUD 16.778,1 16.497,32
HKD 3.003,52 2.938,51
Địa điểm Mua Bán
TP HCM 36.280 36.440
Hà Nội 36.280 36.460
Quảng cáo cột phải,trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng