Tin tức

Di Linh : Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

Thứ sáu, 23/03/2018 - 08:27

(Lamdongtv.vn) - Trong hai ngày 20 và 21/03, Huyện ủy Di Linh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Quy định số 102 ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về “xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm” cho hơn 600  đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị, các cán bộ công chức, viên chức được học tập, quán triệt 02 nghị quyết mà hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Việc tổ chức học tập, quán triệt  Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Qua đó, nhằm thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện; nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong chấp hành đường lối, quan điểm, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, liên hệ thực tiễn, vận dụng sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết vào quá trình học tập, lao động, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết đã đề ra.
Cũng tại hội nghị, các cán bộ đảng viên, công chức, viên chức huyện Di Linh còn được quán triệt nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên và Quy định số 102 ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về “xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm”
 Quốc Huy 
Đài TT – TH Di Linh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng